Tác giả: vietthien

SAMSUNG THAI NGUYEN (SEVT)

Tên Công ty Nội dung công việc Địa điểm Quốc gia Samsung Thai Nguyen (SEVT) Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc hơi dầu cho trung tâm gia công CNC Fanuc (9000 máy) KCN Yên Bình, Thái Nguyên Hàn Quốc Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống khí nén, điều hòa Cung…