Khí ni tơ cho công nghệ đúc ép nhựa TECHNOLOGY- GIT

khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_01 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_02 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_03 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_04 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_05 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_06 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_07 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_08 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_09 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_10 khi-ni-tro-trong-duc-ep-nhua_Page_11
KHÍ NITO HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH ĐÚC ÉP NHỰA
Dùng khí nén áp cao để hỗ trợ quá trình tạo hình trong đúc ép nhựa là một phương pháp đã được ứng dụng từ lâu. Trong đó sử dụng khí Nito để tác động vào nhựa nung chảy phía trong khuôn mẫu không chỉ tạo hình lõi an toàn mà còn giúp làm mát nhanh chóng sản phẩm.
Dưới tác động của Nito cao áp, quá trình tạo hình phức tạp phía trong được thực hiện thuận lợi. Ngoài ra nó giúp rút ngắn thời gian chế tạo, giảm tiêu tốn vật liệu cũng như trọng lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng! Ngoài ra với công nghệ này còn giúp linh hoạt trong quá trình thay đổi sản phẩm mới/

  • Bắt đầu quá trình bơm nhựa vào khuôn
  • Điền đầy lượng nhựa lỏng cần thiết vào khuôn
  • Bắt đầu quá trình bơm khí Nito áp cao
  • Hoàn thành quá trình bơm khí Nito áp cao

Hệ thống đầy đủ gồm các thiết bị:

1.Hệ thống máy nén khí áp thấp (áp lực khí nén 6~8 bar)

2.Máy tạo khí Nito (Độ tinh khiết 95~99%)

3.Hệ thống máy tăng áp Nito lên áp lực 250~300 bar

4.Hệ thống điều khiển lưu lượng trung tâm (NCM)

5.Bộ điều khiển lưu lượng/ áp lực Nito bằng tay